Behandeling door de podoloog


Het jaarlijks voetonderzoek is belangrijk om de risicofactoren vroegtijdig op te sporen. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen en start met inspectie van de volledige voet. Hier worden wonden, misvormingen van de voet, eeltplaatsen, roodheid,… opgespoord waarbij de gerichte behandeling/ advies gegeven wordt.

De schoenen worden zorgvuldig nagekeken en het juiste advies wordt meegegeven. Daarna gebeurt de opsporing van neuropathie (zenuwstoornissen) en angiopathie (bloedvatstoornissen). Er zijn allerhande onderzoeken mogelijk maar de belangrijkste test om zenuwstoornissen op de sporen is de test met het monofilament 10g.

Om de bloedcirculatie te evalueren is de meest eenvoudige test het opzoeken van de polsslag ter hoogte van de voetrug en de binnenenkel. Als deze niet voelbaar is, wordt er verder onderzoek verricht.

Om gewrichtsmobiliteit na te gaan wordt de beweeglijkheid van verschillende gewrichten in de voet nagekeken nagemeten.

Aan de hand van het jaarlijks onderzoek kan het risicoprofiel bepaald worden.


Er worden 4 risicogroepen onderscheiden.

  • Groep 0 : geen risico;
  • Groep 1 : zenuwaandoening;
  • Groep 2a : zenuwaandoening met lichte orthopedische misvorming;
  • Groep 2b : zenuwaandoening met zware orthopedsiche misvorming;
  • Groep 3 : Charcot en/ of bloedvataandoening en/ of vroegere wonden of amputatie.

Deze indeling is belangrijk voor de terugbetaling die voorzien is tweemaal per jaar bij de podoloog. Alleen personen met een diabetespas en personen met diabetes type 2 die een zorgtraject volgen, hebben recht op de terugbetaling van twee consulten per jaar. De prestatie moet voorgeschreven worden door de behandelende arts.

De behandelende podoloog zal het advies omtrent voeten en schoenen en regelmatige opvolging afstemmen op dit risicoprofiel om voetproblemen in de toekomst te vermijden.

De podoloog kan steeds de patiënt doorverwijzen naar een diabetesvoetkliniek waarvan hij ook deel uitmaakt indien hij een probleem opmerkt. In een diabetische voetkliniek werken verschillende disciplines samen om de behandeling van het wondprobleem aan te pakken. Zij overleggen steeds samen de behandeling. Een diabetoloog, vaatchirurg, orthopedisch chirurg, diabetesverpleegkundige, wondverpleegkundige, orthopedisch schoentechnieker en de podoloog maken deel uit van dit team. Het multidisciplinair team van de voetkliniek werkt nauw samen met de huisarts en de thuisverpleegkundige om de wondzorg te optimaliseren. Het is uiterst belangrijk dat iedereen betrokken wordt om het hele gebeuren te laten slagen. Hierbij ligt interdisciplinair samenwerken aan de basis.