Mogelijke complicaties diabetesvoet


Diabetes of suikerziekte is een aandoening die wereldwijd veel voorkomt waarbij er zelfs een enorme toename wordt  voorspeld.

Diabetes kan uw voeten op verschillende manieren aantasten en kan leiden tot ernstige gevolgen. Het ontstaan van complicaties is afhankelijk van de duur van de diabetes en de mate van de goeie suikerregeling.

Er wordt gesproken van een diabetesvoet als één van de onderstaande complicaties zich voordoet:

Neuropathie

Zenuwaandoening

Één van de veranderingen kan het verlies aan gevoel zijn in de voeten of juist overgevoeligheid.

Als de zenuwbanen zijn aangetast in de voet, kunnen ook andere veranderingen volgen. Klauwtenen en hamertenen zijn hier een voorbeeld van. Door de verandering van de stand van de voet en tenen, is er een grotere overbelasting op de voetzool waardoor er meer eelt wordt gevormd. Dit geeft dan weer een verhoogde kans op een voetwonde. Het juiste advies van de podoloog opvolgen is hier van uiterst belang.

Micro- en Macro angiopathie


Bloedvataandoening van kleine en grote bloedvaten

Een ander gevolg van diabetes is een verminderde doorbloeding thv de voet. Diabetes tast de wondgenezing aan en vermindert de natuurlijke afweer van bacteriën. Er moet extra zorg geboden worden bij  ieder wondje ter hoogte van de voet. Een schaafwonde of splinter in de voet kan enorme gevolgen met zich meebrengen.

Limited Joint Mobilty


Beperkte gewrichtsmobiliteit

Limited joint mobility is de laatste aandoening ter hoogte van de voet. Dit is het gevolg van “versuikering” van de gewrichtsstructuren waardoor het afrollen van de voet tijdens het stappen belemmerd wordt. Wonden onder de bal van de voet en onder de grote teen zijn hier een gevolg.