Hoe zit het met de terugbetaling van podologieverstrekkingen voor diabetespatiënten?


De diabetespas niet meer in gebruik


Op 1 februari 2016 verdween de diabetespas. Vanaf die datum mocht de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten. De omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas) werd gewijzigd naar 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol' (voortraject).

Overgangsperiode
De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017. Vanaf 1 januari 2018 dus niet meer.

Terugbetaling van podologieverstrekkingen voor diabetespatiënten


Voortraject
De patiënten met een zorgmodel Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 hebben recht op terugbetaling van bepaalde podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven (Opvolging/voortraject).
Het gaat om de verstrekking: individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.
De huisarts moet dan eenmalig nomenclatuurnummer 102852 aanrekenen, zodoende de patiënt te laten aansluiten bij het voortraject.
De huisarts mag dit nomenclatuurnummer gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

Zorgtraject
Indien de patiënt een zorgtrajectcontract ondertekende zijn volgende regels van toepassing. Om gebruik te kunnen maken van podologieverstrekkingen moet de patiënt een voorschrift hebben van de huisarts die het zorgtrajectcontract ondertekende of van een andere huisarts die toegang heeft tot het GMD. Ook de endocrino-diabetoloog die het zorgtrajectcontract mee ondertekende kan een voorschrift schrijven. Het betreft twee individueel podologische onderzoeken of podologische behandelingen van 45 minuten (nomenclatuurnummer 794032).


Diabetesconventie
Indien de patiënt gevolgd wordt in een gespecialiseerd centrum voor zelfregulatie van diabetes mellitus / diabetesconventie is er een voorschrift nodig van de huisarts die het GMD beheert of van een huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groep van huisartsen waarvan een lid uw GMD beheert of van de arts die bevoegd is om programma’s voor te schrijven in het kader van de overeenkomst, gesloten met een gespecialiseerd centrum voor zelfregulatie van diabetes mellitus. Het betreft twee individueel podologisch onderzoeken of podologische behandelingen van 45 minuten (nomenclatuurnummer 771153)

Als een diabeet een probleem met de voet heeft, kan dit verschillende oorzaken hebben, zoals:


  • overmatige eeltvorming
  • een probleem met de bloedvaten
  • verlies van gevoel in de voet(en). Een voet wond is een ernstige complicatie van diabetes